Kontakt

NSK servis, s.r.o.
Prevádzka: Predajňa STIHL, OC Turiec 07, 036 01 Martin
Sídlo firmy: Bystrička 456, 038 04 Bystrička

tel.:0908 173 128
e-mail:stihl@nskservis.sk

IČO: 47584157, DIČ: 2023983610, IČ DPH: SK2023983610

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 61427/L